Pasieka

W roku 1960 mój ojciec Stanisław Kozieł kupił od znajomego pszczelarza pierwsze pszczoły. Początkowo nasze gospodarstwo liczyło kilka rodzin pszczelich. Przez lata powiększałem pasiekę, dzięki czemu dziś posiadam 30 rodzin pszczelich w ulach wielkopolskich korpusowych, pozyskując głównie miody wielokwiatowe. Stale rozwijam i modernizuję moje gospodarstwo; niedawno zmieniłem strukturę zasiewów, zwiększając udział roślin miododajnych. Na moim pasieczysku rośnie kilkanaście rodzajów wierzb wczesno kwitnących, lipy szczepione, klony i korkowce amurskie; w pobliżu pasieki występują skupiska robinii akacjowej, lipy oraz rzepak. Radość, jaką od zawsze czerpię z obcowania z przyrodą, sprawiła, że mogę z każdym dzielić się jej produktem: bogatym w wartościowe składniki odżywcze miodem.  

Moja pasieka została wpisana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku do rejestru nadzorowanych przez niego podmiotów gospodarczych i otrzymała numer weterynaryjny 100371165. Posiadam również pozwolenie na sprzedaż bezpośrednią pozyskiwanego w mojej pasiece miodu. Mój numer indentyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii to 10035601. Należę do Koła Pszczelarzy w Widawie, od 2010 roku jestem jego prezesem.

 

 

Położenie pasieki

Nie bez znaczenia dla pozyskiwanego przeze mnie miodu jest oczywiście położenie gospodarstwa. Moja pasieka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Park został powołany w 1989 roku i obejmuje wschodnią część Niziny Południowo-Wielkopolskiej. Jego powierzchnia wynosi aż 25 330 ha. Ochronie podlegają doliny Warty i Widawki, ich dopływy, strefy przystokowe, a także ozdabiająca te obszary bogata szata roślinna. Główne rzeki parku zachowały swój naturalny charakter z licznymi zakolami i meandrami. Z wysokich brzegów Warty można podziwiać rozległe, malownicze panoramy, zwłaszcza skarp okolicach Strobina, Konopnicy czy Majaczewic. Nieprzeciętnie piękny krajobraz odznacza się dużymi walorami przyrodniczymi. W takich warunkach powstają dogodne siedliska dla wielu rzadkich roślin.

Zapraszam do zwiedzania mojej pasieki, degustacji miodów i odpoczynku wśród pięknej flory i fauny!

Kontakt

tel.: +48 661 387 537

e-mail: aaaa50@o2.pl

Formularz kontaktowy

Andrzej Kozieł 2012 © All rights reserved.
design: damianguzek.com